Konstanz

Na dovolenou do Švýcarska jsme to s Tomem chtěli vzít přes Konstanz (Kostnici) a obdivovat tak nejen krásy Bodensee (Bodamského jezera), ale třeba se i podívat, kde že to byl Jan Hus upálen.
Zdroj: Foto von Konstanz München mit Bildergalerie: Konstanz [Foto]. Dostupné z: <http://www.muenchen.citysam.de/mu-reisefuehrer-foto/konstanz-1.htm>
Konstanz (česky Kostnice) je německé město na hranici se Švýcarskem. „Město bylo založeno původně jako keltské, později římské opevněné sídlo. V letech 1414 až 1418 bylo dějištěm ekumenického koncilu, nazývaného kostnický koncil, který řešil otázku velkého západního schizmatu a reformy církve. V průběhu tohoto koncilu byl odsouzen jako kacíř a 6. července 1415 upálen světskou mocí na příkaz císaře Zikmunda mistr Jan Hus. O rok později potkal stejný osud Jeronýma Pražského.“ Nyní se jedná o jedno z nějvětších měst na břehu Bodensee.1
Do Konstanz jsme jeli přímo přes Bodamské jezero a to trajektem Meersburg-Konstanz za 14,5 €. Počasí nám moc nepřálo, vítr foukal celkem silně a bylo jasné, že dřív nebo později nás čeká sprška, ale my se rozhodli si město alespoň trochu projít. Jelikož jsme vyčůraní jak díra do sněhu (prostě Češi Smějící se), zaparkovali jsme u Lidlu.
Prošli jsme se nejen centrem, ale naše kroky lemovaly převážně krásně čisté Bodensee. Město mi připadá jako kompromis mezi Saint Tropez a Amsterdamem. Kvůli Bodensee je zde mnoho mostů a na některých zábradlích jsou (občas dokonce na zakázku) nacvakány zámečky. Amsterdamu nahrává také velká oblíbenost jízdních kol jako dopravních prostředků. Městské stanice s koly zde sice nenajdete, ale vzhledem k četným cyklotrasám si lze kolo pronajmout v místí půjčovně kol (na den za 12 €). Přesto tu však nejsou řidiči aut ani chodci diskriminováni cyklisty jako v Amsterdamu – je zde mnoho parčíků s lavičkami a různými hřišťátky. Hojná je také lodní doprava a na březích Bodensee najdete i „benzínky pro lodě“.
Co se architektury týče, hodně si tu hrají s kovem, betonem (který obtiskávají o dřevo, takže má na sobě suky a letokruhy) a můžete naše paneláky porovnat díky fotce s těmi místními. Domy zde často mají okenice, což mi připomíná Saint Tropezskou policejní stanici.
Mně se líbil hlavně přístup do jednoho parčíku, kam můžete dojít „po vodě“. Další kuriozitou byla také kašna uprostřed města s dosti výstředními soškami.
Zdroje fotek: vlastní
Konstanz je prostě jedno z měst, kde si člověk přeje žít.


1Kostnice (město). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-08-24]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostnice_%28m%C4%9Bsto%29>
 
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Share On Youtube
Contact us

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka

*

code